سوالات متداول کاربران

آیا باید زودتر در محل حاضر باشیم؟

خیر نیازی نیست

چگونه میتوانم رزرو کنم؟

از طریق سامانه رزرواسیون سایت

آیا میتوان بیشتر از تعداد مجاز در بازی شرکت کرد؟

خیر. چون کاملا کیفیت بازی برای تمام اعضای گروه افت خواهد کرد.

آیا میتوانیم با خود حیوان خانگی بیاوریم؟

خیر