جرئت و حقیقت

 قیمت : 80000 تومان
درجه سختی :
درجه ترس :
درجه معما :

مدتي قبل رخداد هاي عجيبي باعث به وجود امدن مصيبت شدند، در اطاف شهرستان ها مردماني كه اونجا زندگي ميكردند ازعا به ديدن اين چيز ها ميكردند چيز ساده اي نميتونست باشه چيز هايي كه محدود بودند به كابوس ها و رويا . دكتر ها از روتج برخي گونه ها ميترسيدند ، يك بيماري دهني . اما معلوم شد علت اين حرادث جايي بين ديوار ها جا خوش كرده يه خالق و مخترع كه اسنجا زندگي ميكرد يه موجود منزوي كسي ك اومد براي تست و گمان ها ، نظريه اي كه توسط دنياي بيرون رد سده بود، شهر افرادي را فرستاد براي متوقف كردن اين ازمايش ها اما ديگه خبري از انها نشد حال اين كار شماست براي پيدا كردن چه اتفاقي افتاده براي اين افرادي كه گم شدن ، شايد امادگي هر اتفاقي رو نداشته باشيد

1 Comment

  • Amir
    Posted 2020-06-12 at 13:03

    Like

Leave a comment